صفحه اصلي > معرفی مدیریت عامل 
بروز رسانی: 1395-10-1 - 12:5:36
 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: حسین صبوری

سال تولد: 1346

مدرک تحصیلی: مهندسی برق قدرت- دانشگاه تهران

سوابق ایثارگری: حضور در جبهه بعنوان بسیجی

سوابق کاری

کارشناس برق در شرکت برق منطقه ای زنجان


مدیر دفتر حراست شرکت برق منطقه ای زنجان


معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای زنجان


مدیر دفتر حراست شرکت برق منطقه ای آذربایجان


معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای آذربایجان


معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای زنجان


مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان


مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق زنجان و عضو هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از سال 89


مدیر نمونه در سطح وزارت نیرو در سال 83


مدیر نمونه استانی در سطح استان در سال 83


مدیر نمونه در سطح وزارت نیرو در سال 85


اخذ رتبه دوم ارزیابی عملکرد در سطح وزارت نیرو در سال 90


اخذ رتبه سوم ارزیابی عملکرد در سطح وزارت نیرو در سال 91

 

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ درسال 95

 

 

 

سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال