صفحه اصلي > خرید تضمینی 
بروز رسانی: 1395-10-29 - 15:33:5
 
خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر (خورشیدی و بادی)
________________________________________
بازگشت به مصوبه شماره 100/30/14273/95 مورخ 19/2/1395 وزیر محترم نیرو در زمینه خرید تضمینی برق از نیروگاه¬های تجدیدپذیر و پاک و نظر به اینکه ردیف مولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب¬ مصوبه مذکور از محدوده¬ی اجرای وسیع و متکثر برخوردار است، لذا شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به نمایندگی شرکت سازمان انرژی های نو ایران (سانا) مدیر پیمان طرح خرید برق از مشترکین در محدوده شبکه تحت پوشش خود می باشد.
از متقاضیان محترم درخواست می شود جهت شرکت در طرح فروش تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی، ضمن مطالعه دقیق فرم های شماره 1 الی 6، اطلاعات درخواستی مندرج در فرم تقاضا ( 7 یا 8 با توجه به اداث و یا عدم احداث نیروگاه) را در دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، واقع در تهران، میدان ونک، خیابان شیراز جنوبی، کوچه سرو ثبت نمایند.
لازم به ذکر است ارسال و ثبت فرم تقاضا در دبیرخانه شرکت توزیع صرفا جهت انجام امور مقدماتی تشکیل پرونده بوده و هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی نماید و اجرایی شدن فروش برق نیروگاه ههای فتوولتاییک مشروط به اولویت بندی مشترکین ،بررسی پرونده ها، بازدید از محل و اعطای مجوز اتصال به شبکه خواهد بود. بديهي است با توجه به محدوديت ميزان قرارداد خريد از اين سامانه¬ ها ، اولويت در تاريخ ثبت فرم تقاضا در دبیرخانه شرکت توزیع و تشکیل پرونده مي باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از طریق لینک های زیر اقدام نمایید.

فهرست پیمانکاران مجاز ، مصوبه وزیر نیرو –سال 95، استانداردهای لازم الاجرا ، مشخصات فنی تجهیزات ، راهنمای طراحی سیستم فتوولتائیک ، ابلاغیه شرایط اتصال به شبکه نیروگاههای تجدید پذیر

عنوان فرم
نام : *
نام خانوادگی : *
شماره شناسنامه: *
شماره ملی: *
پیوست:
 
ظرفیت(درخواستی)نیروگاه متصل به انشعاب مذکور: *
تلفن همراه: *
تلفن ثابت:
تلفن اضطراری: *
پست الکترونیک: *
شماره پرونده قبض برق:
شماره بدنه کنتور: *
رمز رایانه: *
نوع انشعاب(سه فاز-تک فاز): *
نشانی محل تقاضای احداث نیروگاه: *
کدپستی: *
محل نصب در محل مشاعات آپارتمان است یا ملک شخصی یا مکان تجاری مشاعات ملک شخصی مکان تجاری-صنعتی-عمومی
تصویر رضایت نامه کتبی از تمامی همسایگان ( تنها در صورت انتخاب مشاعات آپارتمان ها*):
 
مدارک دال بر مالکیت انشعاب
 
تصویر آخرین نسخه روزنامه رسمی حاوی تغییرات در مورد مدیران (اعضای هیات مدیره) و سهامداران:
 
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال