صفحه اصلي >  معاونت ها و دفاتر > معاونت امور مناطق 
بروز رسانی: 1398-12-20 - 11:53:27
 
معرفی معاونت

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي: حميد رضا ملکي وش

سال تولد: 1349

مدرک تحصيلي: کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

کارشناسی: کارشناسی فیزیک حالت جامد

سوابق اجرايي در صنعت برق:

سمت سال
کارشناس قراردادهاي منطقه برق خيام 1376 تا1382
معاون خدمات مشترکين منطقه برق خيام 1382 تا 1385
معاون خدمات مشترکين منطقه برق بوعلي 1385 تا 1387
معاون خدمات مشترکين منطقه برق پاسداران 1387 تا 1389
مدير دفتر فروش و خدمات مشترکين شمالشرق 1389 تا 1391
مدير دفتر فروش و خدمات مشترکين شمالشرق و جنوبشرق 1391 تا 1392
مدير دفتر هيئت مديره ، مدير عامل و حسابرسي مديريت 1392 تا 1395
معاونت فروش و خدمات مشترکين (شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ) 1395 - 1396
معاون منابع انساني و عضو اصلي هيأت مديره (شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ) 1396
معاون منابع انساني و عضو اصلي هيأت مديره و نائب رئيس هيأت مديره (شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ) 1398
معاون امور مناطق و عضو اصلي هيأت مديره و نائب رئيس هيأت مديره (شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ) 1398 - تاکنون
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال